Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XIII/107/2015 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy

2017-06-23 12:36:57
Uchwała Nr XIII/120/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku na kadencję 2016 -2019

2015-11-06 11:11:17
Uchwała Nr XIII/119/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Malborku na kadencję 2016 - 2019

2015-11-06 11:09:30
Uchwała nr XIII/118/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku

2015-11-06 11:07:45
Uchwała Nr XIII/117/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 29 października 2015

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres do 15 lat nieruchomości komunalnej niezabudowanej położonej w Malborku przy ul. Wałowej, stanowiącej część nabrzeża rzeki Nogat

2015-11-06 11:05:58
Uchwała nr XIII/116/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Malborka,z wyjątkiem zabytków których wyłącznym właścicielem jest Gmina Miejska Malbork

2015-11-06 11:02:28
Uchwała Nr XIII /115/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 29 października 2015

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży, w związku z realizacją roszczeń wynikajacych z art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami

2015-11-06 10:23:41
Uchwała Nr XIII /114/ 2015 Rady Miasta Malborka z dnia 29 października 2015

w sprawie uchwalenia " Planu rozowju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

2015-11-06 10:01:37
Uchwała Nr XIII / 113 / 2015 Rady Miasta Malborka z dnia 29 października 2015

w sprawie podwyższenia kapitału w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.

2015-11-06 09:58:48
Uchwała nr XIII /112/ 2015 Rady Miasta Malborka z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczeania tych dotacji

2015-11-06 09:55:44