Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XI/99/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 24 września 2015

w sprawie udzielenia w 2016 roku Starostwu Powiatowemu w Malborku pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z przeglądem ekologicznym dla Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim - JW 1128

2015-10-01 14:39:54
Uchwała nr XI/98/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 24 września 2015

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/334/13 Rady Miasta Malborka z dnia 29 sierpnia 2013 r. dot. wyboru czlonków Rady Społecznej działajacej przy Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku, spośród przedstawicieli Rady Miasta Malborka

2015-10-01 14:37:03
Uchwała nr XI/97/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 24 września 2015

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

2015-10-01 14:33:54
Uchwała nr XI/96/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 24 września 2015

zmieniajaca uchwałę nr XV/172/12 Rady Miasta Malborka z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

2015-10-01 14:32:15
Uchwała nr XI/95/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 24 września 2015

w sprawie udzielenia w 2016 roku Gminie Miejskiej Elbląg pomocy finansowej na pokrycie kosztów pobytu w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu osób nietrzeźwych będących mieszkańcami GminyMiejskiej Malbork

2015-10-01 14:26:02
Uchwała nr XI/94/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 24 wrzesnia 2015

w sprawie realizacji projektu pn. "Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork - Sztum" w ramach partnerstwa z Miastem i Gminą Sztum

2015-10-01 14:23:05
Uchwała nr XI/93/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 24 wrzesnia 2015

w sprawie zmian budzetu Miasta na 20-15 rok - VIII zmiana

2015-10-01 14:18:04
Uchwała nr XI/92/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 24 września 2015

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej - IV zmiana

2015-10-01 14:15:29