Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr X/91/2015 z dnia 27 sierpnia 2015

w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników

2015-09-02 13:19:39
Uchwała nr X/90/2015 z dnia 27 sierpnia 2015

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

2015-09-02 13:02:24
Uchwała nr X/89/2015 z dnia 27 sierpnia 2015

w sprawie utworzenia na obszarze miasta Malborka odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,

zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

2015-09-02 13:00:45
Uchwała nr X/88/2015 z dnia 27 sierpnia 2015

w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego Cmentarza Komunalnego w Malborku

2015-09-02 12:57:01
Uchwała nr X/87/2015 z dnia 27 sierpnia 2015

w sprawie przystapienia miasta Malborka do powszechnego Pomorskiego Systemu Teleopieki

2015-09-02 12:54:34
Uchwała nr X/86/2015 z dnia 27 sierpnia 2015

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2015 rok - VII zmiana

2015-09-02 12:52:52