Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Malborka obszaru dzielnicy KAŁDOWO wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2018-06-28 12:02:46
ROZPATRZENIE UWAG wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Słupecka II” w południowej części miasta Malborka

2018-04-04 16:41:18
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Malborka z dnia 19.01.2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Słupecka II” w południowej części miasta Malborka oraz dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu

2018-01-19 11:56:48
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Kałdowo

2017-01-27 11:39:26