Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr VIII/72/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka

2015-06-03 16:44:37
Uchwała nr VIII/71/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Malborka

2015-06-03 16:43:28
Uchwała nr VIII/70/2015

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzacych żłobki i kluby dziecięce na terenie miasta Malborka w roku 2015

2015-06-03 16:42:04
Uchwała nr VIII/69/2015

w sprawie wyboru delegatów Miasta Malborka do Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Malborskiego

2015-06-03 16:39:48
Uchwała nr VIII/68/2015

w sprawie wyboru delegata Miasta Malborka do Stowarzyszenia Polskiej Unii Mobilności Aktywnej

2015-06-03 16:38:29
Uchwała nr VIII/67/2015

w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Miasta Malborka do ustalania cennika usług na przystaniach wodnych powstałych w Malborku w wyniku realizacji projektu Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej - I etap

2015-06-03 16:36:52
Uchwała nr VIII/66/2015

w sprawie przyznania najemcom lokali uzytkowych - garaży przy ul. Orzeszkowej pierwszeństwa w nabyciu

2015-06-03 16:34:32
Uchwała nr VIII/65/2015

w sprawie zzmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Malborka"

2015-06-03 16:33:10
Uchwała nr VIII/64/2015

w sprawie zmian budżetu Miasta ne 2015 rok - V zmiana

2015-06-03 16:29:34
Uchwała nr VIII/63/2015

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2015 rok - IV zmiana

2015-06-03 16:27:57