Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr VII/55/2015

w sprawie zmiany "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Malbork na lata 2013-2017" uchwalonego uchwałą nr XXVI/271/12 Rady Miasta Malborka z dnia 20 grudnia 2012 roku.

2015-05-06 11:36:54
uchwała nr VII/61/2015

w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Malborka"

2015-04-29 12:32:51
uchwała nr VII/60/2015

w sprawie nadania tytułu "Zasłużona dla Miasta Malborka"

2015-04-29 12:31:40
uchwała nr VII/59/2015

w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Malborka"

2015-04-29 12:30:29
uchwała nr VII/58/2015

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zadania do realizacji w zakresie kontroli

2015-04-29 12:29:11
uchwała nr VII/57/2015

w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2015 na terenie Gminy Miasta Malbork

2015-04-29 12:26:10
uchwała nr VII/56/2015

zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

2015-04-29 12:24:40
uchwała nr VII/53/2015

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2015 rok - III zmiana

2015-04-29 12:20:40
uchwała nr VII/54/2015

w sprawie podwyzszenia kapitału w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp.z o.o.

2015-04-29 12:19:45