Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi plantowania terenu, usunięcia gruzu budowlanego z odwozem wraz z uformowaniem hałdy. Roboty prowadzone w ramach inwestycji finansowanej z Budżetu Obywatelskiego pn.: Park Kieszonkowy Południe

2017-06-14 13:54:36
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu i wdrożeniu bazy danych wskaźników rewitalizacyjnych w postaci Systemu GIS (Systemu Informacji Przestrzennej) będącego platformą elektroniczną wspomagającą zarządzanie rewitalizacją w Malborku w ramach projektu pod nazwą MALBORK NA + - aktualizacja programu rewitalizacji w związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

2017-05-02 14:41:21
Organizacja warsztatów dla mieszkańców strefy rewitalizacji w Malborku na podstawie autorskiego programu, który pobudzi poczucie tożsamości i odpowiedzialność za estetykę własnej okolicy i włączy mieszkańców w proces rozwiązywania problemów w przestrzeni miejskiej w ramach projektu pod nazwą MALBORK NA + - aktualizacja programu rewitalizacji współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

2016-12-22 14:33:33
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę polegającą na koordynowaniu procesu rewitalizacji w mieście Malbork w ramach projektu „MALBORK NA "+" - aktualizacja programu rewitalizacji” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa

2016-06-14 15:03:47
Opracowanie scenariusza i produkcja imprezy pn. „Oblężenie Malborka 1410”, w tym realizacja turnieju rycerskiego, realizacja inscenizacji bitwy, zorganizowanie obozu rycerskiego oraz miasteczka rzemieślników średniowiecznych.

2016-03-23 13:43:03
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na publikację 2 artykułów prasowych w ramach projektu: "Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno gospodarczy MOF Malborka"

2015-06-03 12:51:11
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na usługę opracowania Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla MOF Malborka w ramach projektu pt. „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka”.


2015-03-06 14:40:27
Zapytanie o koszt na wykonanie oraz instalację pętli indykcyjnych.

 
2014-04-17 09:58:44
Informacja MOPS Malbork o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Rodziny” w roku 2013

 
2013-07-31 14:55:03