Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie termomodernizacji obiektów w ramach projektu POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIŚLA I ŻUŁAW (WRAZ Z DZIAŁANIAMI INFORMACYJNO-EDUKACYJNYMI) W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, DZIAŁANIA 10.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, PODDZIAŁANIA 10.2.1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA-WSPARCIE DOTACYJNE, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Wykonanie termomodernizacji obiektów w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna-wsparcie dotacyjne,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2018-07-19 09:55:40
USŁUGA PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO na zadaniu: Przebudowa ul. Słowackiego w Malborku

2018-07-18 13:25:39
Usługa pełnienia Nadzoru Inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy na zadaniu "Zaprojektowanie i wybudowanie Przystani Kajakowych przy istniejacej Przystani Żeglarskiej Park Północny w Malborku oraz przy Kąpielisku Miejskim w Malborku" w ramach projektu "Pomorskie szlaki kajakowe - Kajakiem przez Żuławy".

2018-07-13 13:18:02
Budowa boiska piłkarskiego typu „ ORLIK” realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego

TERMIN SKŁADANIA OFERT - 04 LIPCA 2018 GODZ. 10:00

2018-07-05 15:21:17
USŁUGA PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO Z KONTROLĄ ROZLICZENIA BUDOWY nad zadaniami: 1 „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” 2. „Pomorskie szlaki kajakowe – Kajakiem przez Żuławy”

2018-06-27 15:05:21
Przebudowa ul. Słowackiego

2018-06-08 14:25:47
Udzielenie kredytu w wysokości 17.580.000,00 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.819.205,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 11.760.795,00 zł

2018-05-30 14:10:50
Remont dróg gminnych. Wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych na ulicach : Bydgoskiej, Kotarbińskiego, Mickiewicza i Wąskiej w Malborku

2018-04-17 14:40:52
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - rewaloryzacji obiektów budowlanych i zagospodarowanie przestrzeni publicznych w ramach projektu: „Malbork na „+” – rewitalizacja Historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DOTYCZY CZĘŚCI 3 I 4

2018-04-05 14:10:45
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - rewaloryzacji obiektów budowlanych i zagospodarowanie przestrzeni publicznych w ramach projektu: „Malbork na „+” – rewitalizacja Historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2018-04-05 14:08:42