Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Malborka i jego jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w okresie od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku

2019-02-18 14:44:05
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO Z KONTROLĄ ROZLICZENIA BUDOWY na zadaniu: Termomodernizacja budynku Muzeum Miasta Malborka w Malborku wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne

2019-02-15 13:41:30
Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektów w ramach projektu: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIŚLA I ŻUŁAW (WRAZ Z DZIAŁANIAMI INFORMACYJNO-EDUKACYJNYMI) W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, DZIAŁANIA 10.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, PODDZIAŁANIA 10.2.1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA-WSPARCIE DOTACYJNE, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO” Termomodernizacja budynku Muzeum Miasta Malborka w Malborku wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne

2019-02-13 09:24:33
Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, utrzymania miejskich terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych

2019-01-31 13:23:09
Utrzymanie gminnych dróg, ulic, placów, chodników i przystanków komunikacji zbiorowej w Malborku w ramach zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych

2019-01-31 12:54:21
Dokończenie budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym, łącznikiem i blokiem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Malborku

 

2019-01-24 11:18:04
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w ramach zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP

2019-01-18 09:18:56
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019

2019-01-16 13:23:49
Udzielenie kredytu w wysokości 2.460.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Malborka

2018-12-17 14:14:52
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Malborka wraz z wszystkimi jednostkami podległymi

2018-12-13 14:34:23