Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zamówienie na usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w granicach administracyjnych Miasta Malbork

2017-03-20 15:10:10
konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla dwóch obszarów w mieście Malborku-praca nr 713259

2017-03-17 15:28:52
Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla dwóch obszarów w mieście Malborku.

2017-03-17 15:27:54
Ubezpieczenie mienia, ryzyk komunikacyjnych, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków Miasta Malborka oraz jednostek podległych Miastu na okres od 01.04.2017 do 31.03.2018 r.

 

2017-03-17 11:49:53
Usługa pełnienia funkcji inżyniera kontraktu nad zadaniem Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław

2017-03-07 15:13:55
Wiodący Inspektor Nadzoru na zadaniach Miasta Malborka

2017-03-07 10:31:22
Przebudowa wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchennych i jadalni Zespołu Szkół nr 2 w Malborku

2017-02-16 15:18:24
Plan zamówień publicznych na 2017 r.

Plan zamówien publicznych na 2017 r.

 

2017-01-26 08:56:55
Uzupełnienie dokumentacji stanowiącej diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych w obszarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz opracowanie analizy stanu zasobu komunalnego w mieście Malborku wraz z aktualizacją istniejącego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Malborka

2016-12-29 10:44:07
Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznejz zapleczem socjalnym, łącznikiem i blokiem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Malborku - część 1

2016-12-28 16:16:31