Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Udzielenie kredytu w wysokości 2.460.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Malborka

2018-12-07 13:45:33
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Malborka wraz z wszystkimi jednostkami podległymi

2018-12-01 09:49:09
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Malborka wraz z wszystkimi jednostkami podległymi

2018-11-15 15:02:11
DOSTAWA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNO - SPORTOWEGO WRAZ Z MONTAŻEM TRYBUNY STACJONARNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

2018-10-04 08:03:17
BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ O CHARAKTERZE WIELOPOKOLENIOWYM - OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA)

2018-08-31 11:39:29
Budowa Boiska Piłkarskiego typu „ ORLIK” realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego

2018-08-09 14:35:47
BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ O CHARAKTERZE WIELOPOKOLENIOWYM - OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA)

2018-08-09 08:53:06
Budowa oświetlenia ulicy Bolesława Krzywoustego i Placu Kazimierza Wielkiego w Malborku realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2018

2018-07-20 14:20:33
Zamówienie na usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w granicach administracyjnych Miasta Malbork.

2018-07-20 13:04:50
Wykonanie termomodernizacji obiektów w ramach projektu POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIŚLA I ŻUŁAW (WRAZ Z DZIAŁANIAMI INFORMACYJNO-EDUKACYJNYMI) W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, DZIAŁANIA 10.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, PODDZIAŁANIA 10.2.1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA-WSPARCIE DOTACYJNE, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Wykonanie termomodernizacji obiektów w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna-wsparcie dotacyjne,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2018-07-19 09:55:40