Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Remont dróg gminnych Wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych na ulicach Ceglanej i Kościelnej w Malborku

2017-09-18 15:33:21
Budowa oświetlenia ulicznego Osiedle Słupecka realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego.

 

2017-09-15 12:12:21
Wykonanie termomodernizacji obiektów w ramach projektu POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIŚLA I ŻUŁAW (WRAZ Z DZIAŁANIAMI INFORMACYJNO-EDUKACYJNYMI) W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, DZIAŁANIA 10.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, PODDZIAŁANIA 10.2.1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA-WSPARCIE DOTACYJNE, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Wykonanie termomodernizacji obiektów w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna-wsparcie dotacyjne,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2017-08-29 15:10:57
Wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji z elementami projektowania w zakresie oświetlenia wewnętrznego obiektów w ramach projektu: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIŚLA I ŻUŁAW (WRAZ Z DZIAŁANIAMI INFORMACYJNO-EDUKACYJNYMI) W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, DZIAŁANIA 10.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, PODDZIAŁANIA 10.2.1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA-WSPARCIE DOTACYJNE, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO”

Wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji z elementami projektowania w zakresie oświetlenia wewnętrznego obiektów w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna-wsparcie dotacyjne,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

2017-08-25 15:12:49
Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektów w ramach projektu: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIŚLA I ŻUŁAW (WRAZ Z DZIAŁANIAMI INFORMACYJNO-EDUKACYJNYMI) W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, DZIAŁANIA 10.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, PODDZIAŁANIA 10.2.1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA-WSPARCIE DOTACYJNE, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO”

Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektów w ramach projektu:„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna-wsparcie dotacyjne,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

2017-08-25 15:10:23
Udzielenie kredytu w wysokości 9.200.000,00 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.476.355,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.723.645,00 zł

2017-07-28 13:41:47
USŁUGA PEŁNIENIA FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU I WIODĄCEGO INSPEKTORA NADZORU

 

2017-07-13 10:44:57
Dostawa do zewnętrznego muzeum fortyfikacji w Malborku w ramach zadania pn „ Prace restauratorskie i konserwatorskie w obrębie Miejskich Murów Obronnych w Malborku i nadanie im nowych funkcji „Zewnętrznego Muzeum Fortyfikacji”

Dostawa do zewnętrznego muzeum fortyfikacji w Malborku w ramach zadania pn „  Prace restauratorskie i konserwatorskie w obrębie Miejskich Murów Obronnych w Malborku i nadanie im nowych funkcji „Zewnętrznego Muzeum Fortyfikacji”:

Część I  - „ Elementy wyposażenia terenu ”

Część II –„ Makieta Starego Miasta”

Część III – „Malowidło 3 D Panorama średniowiecznego Malborka”

2017-07-11 11:16:50
Dostawa do zewnętrznego muzeum fortyfikacji w Malborku

2017-05-16 14:41:09
Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla dwóch obszarów w mieście Malborku.

2017-03-28 15:39:36