Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ubezpieczenie mienia, ryzyk komunikacyjnych, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków Miasta Malborka oraz jednostek podległych Miastu na okres od 01.04.2017 do 31.03.2018 r.

Termin składania ofert upływa 02/03/2017 r. o godz. 10:00

2017-02-20 15:27:22
Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla dwóch obszarów w mieście Malborku.

2017-02-17 15:44:47
Przebudowa wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchennych i jadalni Zespołu Szkół nr 2 w Malborku

2017-02-16 15:18:24
Usługa pełnienia funkcji inżyniera kontraktu nad zadaniem Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław

2017-02-16 14:40:57
Zamówienie na usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w granicach administracyjnych Miasta Malbork

2017-02-13 12:47:11
Wiodący Inspektor Nadzoru na zadaniach Miasta Malborka

2017-02-03 10:16:05
Plan zamówień publicznych na 2017 r.

Plan zamówien publicznych na 2017 r.

 

2017-01-26 08:56:55
Uzupełnienie dokumentacji stanowiącej diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych w obszarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz opracowanie analizy stanu zasobu komunalnego w mieście Malborku wraz z aktualizacją istniejącego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Malborka

2016-12-29 10:44:07
Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznejz zapleczem socjalnym, łącznikiem i blokiem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Malborku - część 1

2016-12-28 16:16:31
Prace restauratorskie i konserwatorskie w obrębie Miejskich Murów Obronnych w Malborku i nadanie im nowych funkcji „Zewnętrznego Muzeum Fortyfikacji”. Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2016-11-23 14:47:05