Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
INFORMACJA o wniesionych uwagach oraz sposobie ich rozstrzygnięcia w związku z zakończeniem okresu wyłożenia do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy PIASKI II w Malborku wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

2017-03-23 14:49:40
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA MALBORKA O o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na remoncie ulicy Chrobrego w Malborku

2017-02-16 11:13:22
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA MALBORKA o wydanej decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kruczej na działce nr 415/5 w Malborku. Inwestycja przewidziana na terenie działek nr 415/5, 415/4, 415/7, 332 obr. 16 przy ul. Kruczej w Malborku.

2017-02-16 10:39:34