Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Malborka dla terenu położonego w dzielnicy Wielbark - 2017

Przedmiotem zmiany studium jest przeznaczenie obszaru w dzielnicy Wielbark,
określonego w załączniku nr 1 i 4 do uchwały, na teren mieszkalnictwa lub usług i
administracji. W ramach terenu dopuszcza się lokalizację niezbędnej infrastruktury
technicznej i komunikacyjnej.

2017-08-23 17:07:24
Obowiązujące Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Malborka

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Malborka przyjęte uchwałą Nr 122/XXIII/96 z 28.03.1996 r. Rady Miasta Malborka wraz ze zmianami  przyjętymi uchwałami:

- Nr L/452/2010 Rady Miasta Malborka z dnia 09.09.2010r. w części  dzielnicy Kałdowo i dzielnicy Piaski,

- Nr  XIV/125/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 26.11.2015r., dla terenu położonego

w południowej części miasta Malborka, przy Kanale Ulgi.

2017-02-08 10:44:06
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Malborka - 2010 r.

 
2015-03-17 09:53:42
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Malborka -1996 r.

 
2015-03-16 12:26:42