Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Mapa - Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

2018-12-27 14:48:46
Uchwała nr L/481/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Kałdowo w Malborku (mapa poz. 2)

2018-12-10 15:02:59
UCHWAŁA NR XLIII/452/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Słupecka II w południowej części miasta Malborka (mapa poz. 7)

2018-08-16 07:29:07
Uchwała nr XXXVI/385/2017 Rady Miasta Malbork z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części miasta Malborka „Strefa Przemysłowa przy ul. Dalekiej” (mapa poz. 35)

2017-12-18 09:17:29
Uchwała nr XXXV/378/2017 Rady Miasta Malbork z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Malborka dzielnicy Wielbark w rejonie ulic Wejhera, Krótkiej i Głowackiego (mapa poz. 34)

2017-12-18 09:15:43
UCHWAŁA NR XXXII/323/2017 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Piaski II w Malborku (33) wchodzi w życie od 15.08.2017r.

2017-08-03 14:01:07
Uchwała nr XIII/118/2015 Rady Miasta Malbork z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku (mapa pozycja 32)

2015-12-16 10:26:58
Uchwała NR IX/80/2015 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części m. Malborka, przy kanale Ulgi (mapa poz. 31)

2015-09-17 10:42:51
Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy przemysłowej "PIASKI II" w Malborku (mapa poz. 30)

2015-05-06 10:18:44
UCHWAŁA NR XL/375/2014 Rady Miasta Malborka z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Centrum miasta w Malborku – terenu położonego pomiędzy ul. Mickiewicza, Sienkiewicza (obecnie Kościuszki), Kościuszki i Aleją Rodła w granicach określonych na załączniku graficznym (mapa poz. 28)

 
2015-03-17 09:45:54