Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o udzielaniu zezwoleń na sprzedaż – podawanie napojów alkoholowych

2019-01-15 11:56:17
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu/zaświadczenia do notariusza

2017-12-06 10:21:42
Wniosek o sprzedaż na własność komunalnego lokalu mieszkalnego

2017-06-21 13:39:56
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności g

2017-04-03 11:38:52
WNIOSEK o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

2016-08-24 12:29:44
Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

2016-08-24 12:29:09
Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do korzystania z zabytku/nieruchomości

2016-08-08 10:26:51
Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych

2016-08-08 10:24:33
Wniosek o zalecenia konserwatorskie

2016-08-08 10:21:37
Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

2016-08-08 10:20:27