Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr V/37/2015

 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Malborka
2015-02-03 13:46:41
Uchwała nr V/36/2015

 w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania
tych kryteriów.
2015-02-03 13:46:02
Uchwała Nr V/35/2015

 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Malborka
2015-02-03 13:45:24
Uchwała Nr V/34/2015

 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka.
2015-02-03 13:44:36
Uchwała nr V/33/2015

 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku nadanego Uchwałą Nr 291/XXXIII/05 Rady Miasta Malborka z dnia 31 marca 2005 roku.
2015-02-03 13:43:59
Uchwała Nr V/32/2015

 w sprawie oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych
2015-02-03 13:43:15
Uchwała nr V/31/2015

 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Malbork oraz granic ich obwodów

2015-02-03 13:42:25
Uchwała nr V/30/2015

 w sprawie wyboru delegata miasta Malborka
do Stowarzyszenia Gmin „Polskie Zamki Gotyckie” w Olsztynie
2015-02-03 13:41:36
Uchwała nr V/29/2015

 w sprawie wyboru delegata Miasta Malborka
do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich
2015-02-03 13:40:51
Uchwała nr V/28/2015

 w sprawie wniesienia aportem do spółki Malborskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością
Miasta Malborka w zamian za objęcie udziałów w spółce.
2015-02-03 13:40:04