Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXIII/326/13

 w sprawie zatwierdzenia projektu pn.  „Gimnazjalna Planeta Umiejętności”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

2013-08-08 09:30:41
Uchwała nr XXXIII/325/13

 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2013 rok – VII zmiana

2013-08-08 09:21:59