Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań - DOTYCZY konkursów ogłaszanych od dnia 03.09.2016 r.

2016-09-09 11:44:24
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społęcznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego - DOTYCZY ofert składanych w myśl art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2016-09-09 10:07:37
Ustawa z dnia 16 marca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2016-09-09 10:03:37
Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2016-09-09 10:03:29