Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXX/316/13

 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Malborka”
2013-06-25 13:17:59
Uchwała nr XXX/315/13

 zmieniająca Uchwałę Nr III/8/10 Rady Miasta Malborka z dnia 16 grudnia 2010
w sprawie powołania Komisji do Spraw Społecznych Rady Miasta Malborka.

2013-06-25 13:17:14
Uchwała Nr XXX/314/13

 w sprawie zmiany Statutu Miasta Malborka
2013-06-25 13:15:55
Uchwała nr XXX/313/13

 w sprawie wysokości i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego  
dla członków ochotniczych straży pożarnych.

2013-06-25 13:14:36
Uchwała nr XXX/312/13

 w  sprawie   nadania   nazwy   Plac   św.   Urszuli   Ledóchowskiej   dla   terenu   położonego
u   zbiegu   ulic      Tadeusza   Kotarbińskiego,   Marii   Konopnickiej   i   Kazimierza
Michałowskiego.

2013-06-25 13:13:45
Uchwała nr XXX/311/13

 w sprawie przyznania najemcom budynków użytkowych - garaży  pierwszeństwa  w ich
nabyciu

2013-06-25 13:12:52
Uchwała nr XXX/310/13

 w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pomiędzy ulicami: Zapolskiej, ul. Słowackiego, Al. Sprzymierzonych, Rodziewiczówny, ul. Armii
Krajowej oraz Bażyńskiego w Malborku uchwalonego uchwałą Nr XIV/107/2007 Rady Miasta
Malborka z dnia 14.09.2007r. oraz uchwałą Nr XLI/373/2009 Rady Miasta Malborka z dnia
29.10.2009 r

2013-06-25 13:12:09
Uchwała nr XXX/309/13

 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2013 na terenie Gminy Miasta Malbork.
2013-06-25 13:11:01
Uchwała nr XXX/308/13

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2013 rok – IV zmiana.

2013-06-25 13:08:59
Uchwała nr XXX/307/13

 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – III zmiana.
2013-06-25 13:07:08