Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Szczegółowy wykaz ofert

złożonych w odpowiedzi na Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 18.12.2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego w 2019 roku w obszarze pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej pt. "Prowadzenie Malborskiego Centrum Wolontariatu na terenie miasta Malborka", uwzględniający ocenę formalną:

2019-01-11 15:35:21
Wykaz ofert uwzględniający OCENĘ FORMALNĄ OFERT z obszaru kultura fizyczna, kultura i sztuka i edukacyjna opieka wychowawcza

2019-01-10 14:06:27
Wykaz ofert uwzględniający OCENĘ FORMALNĄ OFERT z obszaru ochrony zdrowia i promocji zdrowia, pomocy społecznej, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej

2019-01-10 12:11:11
Wykaz ofert uwzględniający OCENĘ FORMALNĄ OFERT z obszaru pomocy społecznej pt. "Zapewnienie opieki osobom bezdomnym na terenie miasta Malborka w 2019 roku"

2019-01-10 11:30:08
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 07.01.2019 roku

o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu "Miejskiego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta Malborka na rok 2019"

2019-01-08 09:49:45
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 31.12.2018 roku w sprawie realizacji zadania publicznego w latach 2019-2021 w obszarze pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej

pt. „Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych jako miejsca inkubowania, aktywizowania i wsparcia organizacji pozarządowych w latach 2019-2021”

2019-01-02 15:30:31
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 21.12.2018 roku w sprawie realizacji zadania publicznego w 2019 roku w obszarze pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej

pt. „Wspieranie działań animacyjnych społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem działań integrujących i aktywizujących mieszkańców z obszaru rewitalizacji”

2018-12-21 11:00:42
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 18.12.2018 roku w sprawie realizacji zadania publicznego w 2019 roku w obszarze pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej

pt. „Prowadzenie Malborskiego Centrum Wolontariatu na terenie miasta Malborka”

2018-12-18 13:00:37
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 14.12.2018 roku w sprawie realizacji zadania publicznego w 2019 roku w obszarze pomocy społecznej

pt. "Zapewnienie opieki osobom bezdomnym na terenie Miasta Malborka w roku 2019".

2018-12-14 12:41:24
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 14.12.2018 roku w sprawie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w różnych obszarach działalności pożytku publicznego

tj. ochrony zdrowia i promocji zdrowia, pomocy społecznej, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, kultury fizycznej, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

2018-12-14 12:28:19