Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr VI/49/2015

 w sprawie przyjęcia na rok 2015 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień dla miasta Malborka

2016-11-16 14:34:01
Uchwała nr VI/38/2015 w sprawie zmian wieloletniej pronozy finansowej - I zmiana

2015-05-26 14:11:08
Uchwała nr VI/39/2015 w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok - II zmiana

2015-05-26 14:09:14
Uchwała nr VI/52/2015

 w sprawie utworzenia na obszarze miasta Malborka odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015-03-26 20:35:11
Uchwała nr VI/51/2015

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/276/13 Rady Miasta Malborka z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Malborka na stałe obwody głosowania.
2015-03-26 20:34:26
Uchwała nr VI/50/2015

 w sprawie przyjęcia i wdrożenia na rok 2015 Programu działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku.
2015-03-26 20:32:55
Uchwała nr VI/48/2015

 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza”– edycja 2015 r.
2015-03-26 20:30:25
Uchwała nr VI/47/2015

 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”– edycja 2015r.
2015-03-26 20:29:35
Uchwała Nr VI/46/2015

 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Malborka na rok 2015
2015-03-26 20:28:41
Uchwała nr VI/45/2015

 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania oraz ustalania
wysokości stypendiów sportowych
2015-03-26 20:27:34