Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr L/476/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/310/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na lata 2017-2021

2018-11-15 10:51:58
Uchwała nr L/475/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2019

2018-11-15 10:48:35
Uchwała Nr XXXVII/389/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2018

2018-10-11 10:54:30
Uchwała nr XXX/310/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na lata 2017-2021

2017-04-19 10:37:48
Uchwała Nr VI/51/11 Rady Miasta Malborka z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
2012-10-19 12:51:07
Uchwała Nr VI/50/11 Rady Miasta Malborka z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012-10-19 12:49:01