Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVIII/285/13

 w sprawie podwyższenia kapitału w spółce Centrum Aktywnego Wypoczynku    w Malborku sp. z o.o.
2014-05-13 12:22:42
Uchwała nr XXVIII/301/13

 w sprawie przyjęcia na rok 2013 programu działania  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

2013-03-18 13:35:53
Uchwała nr XXVIII/300/13

 w  sprawie  zmiany  uchwały    w  sprawie  zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania
nieruchomości

2013-03-18 13:35:10
Uchwała nr XXVIII/299/13

 zmieniająca uchwałę nr XIX/210/12 Rady Miasta Malborka z dnia 21.05.2012 r. w sprawie
przystąpienia  do  opracowania  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego Centrum Miasta Malborka – terenu położonego pomiędzy ul. Mickiewicza,
Sienkiewicza (obecnie Kościuszki) Kościuszki i Aleja Rodła.

2013-03-18 13:34:23
Uchwała nr XXVIII/298/13

 w  sprawie  przyznania  najemcom  budynków  użytkowych  przy  Al.  Wojska  Polskiego  91  
pierwszeństwa  w nabyciu
2013-03-18 13:33:44
Uchwała nr XXVIII/297/13

w sprawie przyznania najemcy budynku użytkowego – garażu przy ul. Grudziądzkiej  pierwszeństwa  w nabyciu.

2013-03-18 13:32:58
Uchwała nr XXVIII/296/13

 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu
2013-03-18 13:31:26
Uchwała nr XXVIII/295/13

w sprawie przyznania najemcy lokalu użytkowego przy Pl. Słowiańskim 7 pierwszeństwa w nabyciu.

2013-03-18 13:30:28
Uchwała nr XXVIII/294/13

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”– edycja 2013r.

2013-03-18 13:29:42
Uchwała nr XXVIII/293/13

 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-03-18 13:28:58