Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XL/386/2014

 w  sprawie  realizacji  projektu  "Zintegrowana  współpraca  JST  szansą  na  dynamiczny
rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka"

2014-03-10 09:30:28
Uchwała nr XL/385/2014

 w   sprawie   wyrażenia   woli   przystąpienia   do   konkursu   pn.   „Usuwanie   wyrobów
zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”– edycja 2014r.

2014-03-10 09:28:50
Uchwała nr XL/384/2014

 w  sprawie  wyrażenia  woli  przystąpienia  do  konkursu  pn.  „Czyste  powietrze  Pomorza”–
edycja 2014 r.

2014-03-10 09:27:40
Uchwała nr XL/383/2014

 w  sprawie  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  niepublicznych    przedszkoli,  punktów
przedszkolnych  ,szkól    podstawowych  i  gimnazjów  publicznych  lub  o  uprawnieniach  szkół
publicznych prowadzonych na terenie  Gminy Miasto Malbork przez osoby fizyczne lub prawne
inne  niż  jednostka  samorządu  terytorialnego  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości  ich
wykorzystania.

2014-03-10 09:25:55
Uchwała Nr XL/382/2014

w sprawie przyjęcia na rok 2014 Programu działania
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

2014-03-10 09:24:19
Uchwała Nr XL/381/2014

 w sprawie przyjęcia na rok 2014 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień dla miasta Malborka

2014-03-10 09:21:28
Uchwała nr XL/380/2014

 w   sprawie   wyrażenia   zgody   na   nieodpłatne   przejęcie   do   zasobu   komunalnego
nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej

2014-03-10 09:16:18
Uchwała Nr XL/379/2014

 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty  należności z tytułu kary umownej

2014-03-10 09:09:08
Uchwała Nr XL/378/2014

 w     sprawie     podwyższenia     kapitału     w     Miejskim     Zakładzie     Komunikacji                                   
w Malborku sp. z o.o.
2014-03-10 09:08:12
Uchwała nr XL/377/2014

 w sprawie nadania nazwy skwerowi znajdującemu się naprzeciwko kościoła parafialnego
p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Malborku.

2014-03-10 09:07:35