Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXIX/368/2014

 w  sprawie  określenia  zasad  zwrotu  wydatków  w  zakresie  dożywiania  w  formie  posiłku
albo  świadczenia  rzeczowego  w  postaci  produktów  żywnościowych  dla  osób  objętych
wieloletnim  programem  wspierania  finansowego  gmin  w  zakresie  dożywiania  „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014-01-15 16:25:49
Uchwała Nr XXXIX/367/2014

 w   sprawie   podwyższenia   kryterium   dochodowego   uprawniającego   do   przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014-01-15 16:24:55
Uchwała Nr XXXIX/366/2014

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014-01-15 16:23:28