Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Dane teleadresowe

2019-01-09 11:41:05
Zawarcie małżeństwa cywilnego

2018-04-17 14:49:50
Odtworzenie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego

2017-07-06 14:17:56
Uzupełnienie brakujących danych w akcie

2017-07-06 14:13:09
Zmiana imienia i nazwiska

2017-07-06 14:01:42
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

2017-07-05 16:48:09
Rejestracja zgonu

2017-01-20 11:10:49
Sprostowanie aktu stanu cywilnego

2017-01-20 11:05:07
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

2017-01-20 10:54:39
Rejestracja urodzenia

2017-01-20 10:43:52