Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXVII/275/13

 w sprawie zasad nabywania, zbywania  i obciążania nieruchomości

2013-02-01 11:04:34
Uchwała nr XXVII/283/13

w sprawie ustanowienia Zintegrowanego Planu Zrównoważonego Rozwoju Obszaru Miejskiego Miasta Malborka

2013-02-01 11:03:33
Uchwała nr XXVII/282/13

zmieniająca uchwałę nr 145/XVII/2000 Rady Miasta Malborka z dnia 27 stycznia 2000r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Malborku
2013-02-01 11:02:37
Uchwała nr XXVII/281/13

zmieniająca uchwałę nr VII/67/11 Rady Miasta Malborka z dnia 20 kwietnia 2011r.  w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w Malborku, Al. Wojska Polskiego 479

2013-02-01 11:01:16
Uchwała nr XXVII/280/13

 w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/171/08 Rady Miasta Malborka z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej
2013-02-01 11:00:19
Uchwała Nr XXVII/279/13

w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się
o uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

2013-02-01 10:58:17
Uchwała Nr XXVII/278/13

zmieniająca Uchwałę nr 78/X/99 Rady Miasta Malborka w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malborku
2013-02-01 10:56:33
Uchwała Nr XXVII/277/13

w sprawie przyjęcia na rok 2013 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla miasta Malborka
2013-02-01 10:55:21
Uchwała Nr XXVII/276/13

w sprawie podziału miasta Malborka na stałe obwody głosowania
2013-02-01 10:53:06
Uchwała nr XXVII/274/13

 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2013 rok – I zmiana
2013-02-01 10:51:03