Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXII/324/13

 w sprawie przyznania najemcy budynku użytkowego - garażu  pierwszeństwa  w  nabyciu

2013-07-02 12:39:38
Uchwała Nr XXXII/323/13

 w  sprawie  uchwalenia  zmian  „Planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych     
i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Malborku na
lata 2013– 2015”.

2013-07-02 12:38:49
Uchwała Nr XXXII/322/13

 zmieniająca  uchwałę  nr  127/XV/03  Rady  Miasta  Malborka  z  dnia  18  grudnia  2003  r.         
w  sprawie zmiany statutu jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Malbork.
2013-07-02 12:37:49
Uchwała nr XXXII/321/13

 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2013 rok – VI zmiana

2013-07-02 12:33:53
Uchwała Nr XXXII/320/13

 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Malborka.
2013-07-02 12:33:06
Uchwała Nr XXXII/319/13

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok i sprawozdania      
z wykonania budżetu za 2012 rok.
2013-07-02 12:31:57