Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXV/262/12

 w   sprawie   ustalenia   sieci   publicznych   przedszkoli   i   oddziałów   przedszkolnych                  
w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez Miasto Malbork.

2012-12-04 15:06:27
Uchwała nr XIII/263/12

w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Miasto Malbork oraz granic ich obwodów.
 
2012-12-04 15:02:22
Uchwała Nr XXV/261/12

 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2013

2012-12-04 15:01:14
Uchwała Nr XXV/260/12

w sprawie zmiany Uchwaly nr XIII /147 /11 Rady Miasta Malborka z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców miasta
Malborka na lata 2012-2014
 
2012-12-04 15:00:09
Uchwała nr XXV/259/12

  w sprawie zmian budżetu Miasta na 2012 rok – XIII zmiana
2012-12-04 14:57:20