Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXIII/247/12

 zmieniająca  uchwałę    Nr    XV/172/12    Rady  Miasta  Malbork    z  dnia  23  lutego  2012  r.                 
w  sprawie  szczegółowych  zasad  przyznawania  i  ustalania  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze
oraz  szczegółowych  warunków  częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  od  opłat  jak  również
trybu ich pobierania.
2012-10-01 08:37:19
Uchwała nr XXIII/246/12

 w  sprawie  podwyższenia  kryterium  dochodowego  z  zakresu  wieloletniego    programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2012-10-01 08:35:43
Uchwała nr XXIII/245/12

 w  sprawie  zmiany  uchwały   w  sprawie  zasad  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  stanowiących
mienie   komunalne   oraz   zbycia   własnościowego  spółdzielczego   prawa   do   lokali
mieszkalnych przysługującego Gminie Miasta Malborka
2012-10-01 08:34:29
Uchwała nr XXIII/244/12

 sprawie zatwierdzenia Strategii przewidywania i zarządzania zmianą społeczno - gospodarczą       w Mieście Malborku na lata 2013 -2020.

2012-10-01 08:32:13
Uchwała nr XXIII/243/12

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2012 rok – XI zmiana

2012-10-01 08:27:56