Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na modernizację linii 15kV 73900 Malbork Rakowiec - Szymankowo

2018-12-24 08:16:21
Raport z wykonania "Programu ochrony środowiska dla Miasta Malborka po roku 2016" za lata 2016-2017.

2018-12-03 06:47:29
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn.: "Budowa hali magazynowej materiałów budowlanych wraz z placem składowym i urządzeniami budowlanymi" przy al. Wojska Polskiego 92 w Malborku.

2018-11-06 11:29:50
Zawiadomienie Społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn.: "Modernizacja linii pakowania i wysyłki cukru" na terenie dz. nr ew. 9/7 obręb 10 przy ul. Sikorskiego w Malborku.

2018-09-12 09:59:39
Kompetencje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie ochrony przed hałasem

2018-07-12 12:02:43
konsultacje społeczne projektu Programów ochrony środowiska przed hałasem Sejmiku Województwa Pomorskiego

2018-07-09 12:16:28
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn.: "Modernizacja linii mycia i transportu buraków do przerobu" przy ul. Sikorskiego w Malborku, dz. nr ew. 9/7 obręb 10.

2018-06-05 12:57:10
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację instalacji związanej z przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych na terenie dz. nr ew. 152/1 obręb 6 przy ul. Dalekiej 122 w Malborku.

2018-03-28 11:17:36
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie wyjaśnienia treści decyzji Burmistrza Miasta Malborka znak GKO.6220.21.2015/2016 z dnia 18.04.2016 r., zmieniającej decyzję znak GKO.6220.21.2011/ 2012 z dnia 06.04.2012 r., o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację kolektora deszczowego dn1800 dla dz. Wielbark wraz z wylotem do rzeki Nogat, w zakresie uwarunkowań środowiskowych związanych z adaptacją planowanego przedsięwzięcia do zmian klimatu oraz wpływu przedsięwzięcia na klimat.

2017-07-11 13:24:47
Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego zakładu Techno Marine Sp. z o.o., ul. Daleka 103 w Malborku, na dz. nr 3/5, 3/7, 3/8, 3/9, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 3/16, 3/17, 5, 1, 126/15, 126/28, 126/29, 126/7, obręb 5 Miasto Malbork”.

2017-04-04 13:11:01