Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Kontrola NIK - budżet partycypacyjny

2019-01-10 13:07:00
Protokół z kontroli PIP 23.11.2018 - 14.12.2018

2019-01-10 13:05:19
Raport nr 22/2018 z wizyty monitoringowej w ramach RPO WP 2014 2020

2018-11-14 11:35:18
Informacja Pokontrolna - Malbork na „+”- aktualizacja programu rewitalizacji

2018-08-21 14:15:31
Protokół z kontroli Straży Miejskiej w Malborku

2018-03-19 12:33:01
Protokół z kontroli "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław"

2017-08-23 08:01:46
Protokół z kontroli PIP (21 i 28.06.2017 r.)

2017-07-07 14:07:10
Sprawozdanie z kontroli uproszczonej w zakresie dokonania oceny wykonywania obowiązków dot. organizacji ruchu drogowego - przedłużenie ul. Mickiewicza w Malborku.

2017-06-05 13:16:30
Protokół z kontroli kompleksowej miasta Malborka w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Malborka, ul. Plac Słowiański 5 (kod 82-200) przez inspektorów Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

2017-06-02 14:02:51
Protokół pokontrolny w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

2016-09-22 13:06:01