Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXI/232/12

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Malborka Nr XVII/198/12 z dnia
29.03.12 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w  Malborku
na okres kadencji  2012- 2015.
2012-07-31 09:49:46
Uchwała nr XXI/231/12

 w sprawie nadania nazwy rondu przy ulicy Dworcowej w obrębie dworca kolejowego PKP
2012-07-31 09:46:53
Uchwała Nr XXI/230/12

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/338/09 Rady Miasta Malborka dotyczącej opłat za
parkowanie  pojazdów  samochodowych  na  drogach  publicznych  na  terenie  Malborka,  w
strefie płatnego parkowania.
2012-07-31 09:44:25
Uchwała nr XXI/229/12

 w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji Malbork
2012-07-31 09:39:50
Uchwała nr XXI/228/12

w   sprawie   wyrażenia   zgody   na   sprzedaż      w   trybie   bezprzetargowym   zabudowanej
nieruchomości przy ulicy Targowej na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „
INDEX ”Sp. z o.o.
2012-07-31 09:37:23
Uchwała nr XXI/227/12

 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2012 rok – IX zmiana
2012-07-31 09:34:53