Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLIV/415/2014

 zmieniająca uchwałę Nr 168/XXII/04 Rady Miasta Malborka z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Malborka.

2014-06-18 13:51:19
Uchwała nr XLIV/414/2014

 w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych  
utworzonych na obszarze miasta Malborka
2014-06-18 13:50:40
Uchwała nr XLIV/413/2014

 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Malborskiego w sprawie 
zmiany   uchwały   w   sprawie   okręgów   wyborczych   dla   wyboru   Rady   Powiatu 
Malborskiego
2014-06-18 13:50:00
Uchwała Nr XLIV/412/2014

 w sprawie przyjęcia Malborskiego programu na rzecz osób starszych na lata 2015 – 2018
2014-06-18 13:49:16
Uchwała nr XLIV/411/2014

 w   sprawie   ustalenia   opłat   za   usługi   świadczone   przez   przedszkola   prowadzone  
przez Gminę Miasto Malbork.
2014-06-18 13:48:40
Uchwała nr XLIV/410/2014

 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Malborka oraz 
nadania im numeracji.
2014-06-18 13:48:07
Uchwała nr XLIV/409/2014

 w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za Pomnik Przyrody 

2014-06-18 13:47:30
Uchwała nr XLIV/408/2014

 w sprawie: wykazu kąpielisk na rok 2014 na terenie Gminy Miasta Malbork. 

2014-06-18 13:46:48
Uchwała nr XLIV/407/2014

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Malborka udziału w nieruchomości 
gruntowej

2014-06-18 13:46:09
Uchwała nr XLIV/406/2014

 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu
2014-06-18 13:45:22