Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVII/357/2013

 w sprawie  zmiany  Uchwały  nr  XIII  /147  /11  Rady  Miasta  Malborka  z dnia  30 listopada
2011  r.  w sprawie  przyjęcia  Wieloletniego  Programu  Współpracy  z organizacjami
pozarządowymi  i innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego
na  rzecz  mieszkańców  miasta  Malborka  na  lata  2012-2014,  w  brzmieniu  ustalonym
Uchwałą Nr XXV/ 260/ 12 Rady Miasta Malborka z dnia 29 listopada 2012 r.

2013-12-03 10:02:43
Uchwała Nr XXXVII/ 356/2013

 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2014

2013-12-03 10:01:42
Uchwała nr XXXVII/355/2013

 w   sprawie   wyrażenia   zgody   na   nieodpłatne   przejęcie   do   zasobu   komunalnego
nieruchomości przy ul. Głównej

2013-12-03 10:00:56
Uchwała nr XXXVII/354/2013

 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2013 rok – XI zmiana
2013-12-03 09:59:57
Uchwała nr XXXVII/353/2013

 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – VIII zmiana

2013-12-03 09:59:05