Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXV/341/13

 w sprawie umowy partnerskiej z miastem Offagna/Włochy
2013-10-08 08:59:25
Uchwała Nr XXXV/340/13

 w  sprawie  podwyższenia  kapitału  w  spółce  Centrum  Aktywnego  Wypoczynku    
w Malborku sp. z o.o.

2013-10-08 08:58:59
Uchwała nr XXXV/339/13

 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Centrum w Malborku uchwalonego
Uchwałą Nr XLII/396/10 z dn. 21 stycznia 2010 r.
2013-10-08 08:57:10
Uchwała nr XXXV/338/13

 w sprawie przyznania dzierżawcy budynku użytkowego przy ul. Dalekiej 117
pierwszeństwa w nabyciu

2013-10-08 08:55:55
Uchwała nr XXXV/337/13

 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2013 rok – IX zmiana
2013-10-08 08:54:46
Uchwała nr XXXV/336/13

 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – VI zmiana
2013-10-08 08:52:21