Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XIX/214/12

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Malborka nr XVIII/200/12 z dnia 26.04.2012 r. w
sprawie zmian budżetu Miasta na 2012 rok – IV zmiana
2012-05-25 13:49:20
Uchwała nr XIX/213/12

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Systemu zielonych inwestycji (GIS – Green
Investment Scheme)

2012-05-25 13:48:39
Uchwała Nr XIX/ 212/12

w  sprawie  wyznaczenia  i  aktualizacji    obszaru  i  granic  aglomeracji  gminy  miejskiej
Malbork w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
2012-05-25 13:47:25
Uchwała nr XIX/211/12

 w sprawie: wykazu kąpielisk na rok 2012 na terenie Gminy Miasta Malbork.
2012-05-25 13:46:27
Uchwała nr XIX/210/12

w    sprawie:    przystąpienia    do    opracowania    zmiany    miejscowego    planu
zagospodarowania przestrzennego Centrum Miasta Malborka – terenu położonego
pomiędzy  ul.  Mickiewicza  ,  Sienkiewicza  (  obecnie  Kościuszki  )  Kościuszki  i Aleją
Rodła w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

2012-05-25 13:43:58
Uchwała nr XIX/209/12

 w  sprawie:  zmiany  uchwały nr  133/XVI/03  Rady  Miasta  Malborka  z  dnia  30.12.2003  r.
w   sprawie   przystąpienia   do   opracowania   miejscowego   planu   zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w północnej części miasta Malborka , przy kanale
Ulgi w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
2012-05-25 13:41:26
Uchwała Nr XIX/208/12

w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego  rejonu  Centrum  w  Malborku  uchwalonego  Uchwałą  nr  XLII/396/10
Rady Miasta Malborka z dnia 21 stycznia 2010 r w granicach określonych na załączniku
graficznym do niniejszej uchwały.
2012-05-25 13:39:57
Uchwała nr XIX/207/12

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Malborka nr XVII/185/12 z dnia 29.03.2012 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta na 2012 rok – II zmiana
2012-05-25 13:38:43
Uchwała nr XIX/206/12

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2012 rok – VI zmiana.
2012-05-25 13:37:21
Uchwała nr XIX/205/12

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2012 rok – V zmiana.

2012-05-25 13:35:56