Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XVIII/203/12

 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Malborka”
2012-05-07 08:26:06
Uchwała nr XVIII/202/12

 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia szkół podstawowych w Malborku.
2012-05-07 08:23:10
Uchwała Nr XVIII/201/12

 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  rozszerzenie  Pomorskiej  Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej                   
w Malborku o tereny zlokalizowane w obrębie 7 Gminy Miasta Malbork.
2012-05-07 08:20:22
Uchwała nr XVIII/200/12

 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2012 rok – IV zmiana
2012-05-07 08:18:13
Uchwała nr XVIII/199/12

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – III zmiana

2012-05-07 08:15:21