Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 383/XLV/2006 w sprawie: przystąpienia do opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ŚRÓDNIEŚCIE II w Malborku

Uchwała Nr 383/XLV/2006 w sprawie: przystąpienia do opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ŚRÓDNIEŚCIE II w Malborku
2008-11-20 14:52:57
Uchwała Nr 380/XLV/06 w sprawie uchwalenia IV edycji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta.

Uchwała Nr 380/XLV/06 w sprawie uchwalenia IV edycji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta.
2008-11-20 14:52:57
Uchwała Nr 381/XLV/06 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości, kwoty dywidendy oraz umorzenie zaległości z tytułu użytkowania wieczystego i zaległości z tytułu nabycia nieruchomości upadłej

Uchwała Nr 381/XLV/06 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości, kwoty dywidendy oraz umorzenie zaległości z tytułu użytkowania wieczystego i zaległości z tytułu nabycia nieruchomości upadłej
2008-11-20 14:52:57
Uchwała Nr 382/XLV/2006 w sprawie: przystąpienia do opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: ul. Zapolskiej, ul. Słowackiego, Al. Sprzymierzonych, ul. Rodziewiczówny, Armii Krajowej oraz ul. Bażyńskiego w Malborku

Uchwała Nr 382/XLV/2006 w sprawie: przystąpienia do opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: ul. Zapolskiej, ul. Słowackiego, Al. Sprzymierzonych, ul. Rodziewiczówny, Armii Krajowej oraz ul. Bażyńskiego w Malborku
2008-11-20 14:52:57
Uchwała Nr 384/XLV/06 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Malborka.

Uchwała Nr 384/XLV/06 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Malborka.
2008-11-20 14:52:57
Uchwała Nr 385/ XLV/06 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobu komunalnego prawa własności nieruchomości gruntowej będącej własnością Powiatu Malborskiego.

Uchwała Nr 385/ XLV/06 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobu komunalnego prawa własności nieruchomości gruntowej będącej własnością Powiatu Malborskiego.
2008-11-20 14:52:57
Uchwała Nr 386/XLV/06 w sprawie zasad ustalania opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

Uchwała Nr 386/XLV/06 w sprawie zasad ustalania opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego
2008-11-20 14:52:57
UCHWAŁA NR 387/XLV/06 w sprawie ustanowienia cen biletów i opłat dodatkowych na liniach specjalnych w środkach komunikacji miejskiej MZK w Malborku sp. z o.o.

UCHWAŁA NR 387/XLV/06 w sprawie ustanowienia cen biletów i opłat dodatkowych na liniach specjalnych w środkach komunikacji miejskiej MZK w Malborku sp. z o.o.
2008-11-20 14:52:57
Uchwała Nr 388/XLV/06 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Miasta Malborka.

Uchwała Nr 388/XLV/06 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Miasta Malborka.
2008-11-20 14:52:57
Uchwała Nr 389/XLV/06 w sprawie trybu zlecania zadań publicznych, udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Uchwała Nr 389/XLV/06 w sprawie trybu zlecania zadań publicznych, udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2008-11-20 14:52:57