Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr 373/XLIV/05 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2005 rok XII zmiana

Uchwała nr 373/XLIV/05 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2005 rok XII zmiana
2008-11-20 14:52:57
Uchwała Nr 374/XLIV/05 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2005 roku

Uchwała Nr 374/XLIV/05 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2005 roku
2008-11-20 14:52:57
Uchwała nr 375/XLIV/05 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Uchwała nr 375/XLIV/05 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
2008-11-20 14:52:57
Uchwała Nr 377/XLIV/05 w sprawie przyjęcia taryfy za utylizację ścieków przyjmowanych z terenu miasta Malborka do oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi, Gmina Malbork.

Uchwała Nr 377/XLIV/05 w sprawie przyjęcia taryfy za utylizację ścieków przyjmowanych z terenu miasta Malborka do oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi, Gmina Malbork.
2008-11-20 14:52:57
UCHWAŁA NR 378/XLIV/05 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR 378/XLIV/05 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2008-11-20 14:52:57
Uchwała Nr 376/XLIV/05 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, obowiązujące na terenie Miasta Malborka, za wodę pobraną z miejskich urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za wprowadzanie ścieków

Uchwała Nr 376/XLIV/05 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, obowiązujące na terenie Miasta Malborka, za wodę pobraną z miejskich urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za wprowadzanie ścieków
2008-11-20 14:52:57