Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr 395/XLVI/06 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2006 rok I zmiana

Uchwała nr 395/XLVI/06 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2006 rok I zmiana
2008-11-20 14:52:57
Uchwała nr 396/XLVI/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Malborka na zadania określone w uchwale budżetowej na 2006 r.

Uchwała nr 396/XLVI/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Malborka na zadania określone w uchwale budżetowej na 2006 r.
2008-11-20 14:52:57
Uchwała Nr 397/XLVI/06 w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym w rejestr dóbr kultury

Uchwała Nr 397/XLVI/06 w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym w rejestr dóbr kultury
2008-11-20 14:52:57
Uchwała Nr 398/XLVI/06 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Malbork w poczet członków Malborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Malborku.

Uchwała Nr 398/XLVI/06 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Malbork w poczet członków Malborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Malborku.
2008-11-20 14:52:57
Uchwała Nr 399/XLVI/06 w sprawie nieodpłatnego przejęcia do zasobu komunalnego nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Uchwała Nr 399/XLVI/06 w sprawie nieodpłatnego przejęcia do zasobu komunalnego nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych.
2008-11-20 14:52:57
Uchwała Nr 400/XLVI/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr 351/XLI/05 o współfinansowaniu przygotowania przedsięwzięcia pn. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie zlewni oczyszczalni ścieków Czerwone Stogi w Malborku  wskazanego przez Ministr

Uchwała Nr 400/XLVI/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr 351/XLI/05 o współfinansowaniu przygotowania przedsięwzięcia pn. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie zlewni oczyszczalni ścieków Czerwone Stogi w Malborku  wskazanego przez Ministr
2008-11-20 14:52:57
Uchwała nr 401/XLVI/06 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Malborka na lata 2004 2012

Uchwała nr 401/XLVI/06 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Malborka na lata 2004 2012
2008-11-20 14:52:57
Uchwała nr 402/XLVI/06 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu płacowego dla nauczycieli.

Uchwała nr 402/XLVI/06 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu płacowego dla nauczycieli.
2008-11-20 14:52:57
Uchwała nr 403/XLVI/06 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych.

Uchwała nr 403/XLVI/06 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych.
2008-11-20 14:52:57
Uchwała Nr 404/XLVI/06 w sprawie przyznania Medalu Zasłużony dla Miasta Malborka.

Uchwała Nr 404/XLVI/06 w sprawie przyznania Medalu Zasłużony dla Miasta Malborka.
2008-11-20 14:52:57