Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 432/L/06 w sprawie przyjęcia dofinansowania od Samorządu Województwa Pomorskiego zadania pn. Budowa amfiteatru w Malborku wraz z rewaloryzacją zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego

Uchwała Nr 432/L/06 w sprawie przyjęcia dofinansowania od Samorządu Województwa Pomorskiego zadania pn. Budowa amfiteatru w Malborku wraz z rewaloryzacją zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr 433/L/06 zmieniająca uchwałę nr 412/XVII/06 Rady Miasta Malborka z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Malborka na zadanie : Teatrum Latinum budowa am

Uchwała Nr 433/L/06 zmieniająca uchwałę nr 412/XVII/06 Rady Miasta Malborka z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Malborka na zadanie : Teatrum Latinum budowa am
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr 434/L/06 w sprawie przyjęcia na rok 2007 Programu Współpracy Gminy Miejskiej Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie miasta

Uchwała Nr 434/L/06 w sprawie przyjęcia na rok 2007 Programu Współpracy Gminy Miejskiej Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie miasta
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr 436/L/06 w sprawie zmiany w uchwale o powołaniu komisji stałych

Uchwała Nr 436/L/06 w sprawie zmiany w uchwale o powołaniu komisji stałych
2008-11-20 14:52:58
UCHWAŁA Nr 435/L/06 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

UCHWAŁA Nr 435/L/06 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr 431/L/06 w sprawie realizacji zadania pn Budowa amfiteatru w Malborku wraz z rewaloryzacją zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego

Uchwała Nr 431/L/06 w sprawie realizacji zadania pn Budowa amfiteatru w Malborku wraz z rewaloryzacją zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego
2008-11-20 14:52:57
U C H W A Ł A NR 430/L/06 w sprawie przystąpienia do realizacji III siedliska Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

U C H W A Ł A NR 430/L/06 w sprawie przystąpienia do realizacji III siedliska Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
2008-11-20 14:52:57
Uchwała Nr 426/L/06 w sprawie realizacji wielobranżowych dokumentacji projektowych z zakresu infrastruktury podziemnej

Uchwała Nr 426/L/06 w sprawie realizacji wielobranżowych dokumentacji projektowych z zakresu infrastruktury podziemnej
2008-11-20 14:52:57
Uchwała Nr 427/L/06 W sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału w spółce PWiK w Malborku sp. z o.o. i objęcia nowych udziałów przez Gminę Miejską Malbork

Uchwała Nr 427/L/06 W sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału w spółce PWiK w Malborku sp. z o.o. i objęcia nowych udziałów przez Gminę Miejską Malbork
2008-11-20 14:52:57
Uchwała nr 428/L/06 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2006 rok V zmiana

Uchwała nr 428/L/06 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2006 rok V zmiana
2008-11-20 14:52:57