Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr 450/LIV/06 w sprawie stanowiska Rady Miasta Malborka w kwestii konfliktu wokół spółki Malma w Malborku

Uchwała nr 450/LIV/06 w sprawie stanowiska Rady Miasta Malborka w kwestii konfliktu wokół spółki Malma w Malborku
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr 452/LIV/06 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej

Uchwała Nr 452/LIV/06 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr 453/LIV/06 zmieniająca uchwałę w sprawie wniesienia aportem do spółki Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Uchwała Nr 453/LIV/06 zmieniająca uchwałę w sprawie wniesienia aportem do spółki Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr 454/LIV/06 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat, nieruchomości położonej w Malborku przy ul.Sikorskiego Nr 45-46

Uchwała Nr 454/LIV/06 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat, nieruchomości położonej w Malborku przy ul.Sikorskiego Nr 45-46
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr 455/LIV/06 zmieniająca uchwałę Nr 397/XLVI/06 Rady Miasta Malborka z dnia 6 kwietnia 2006

Uchwała Nr 455/LIV/06 zmieniająca uchwałę Nr 397/XLVI/06 Rady Miasta Malborka z dnia 6 kwietnia 2006
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr 456/LIV/ 06 w sprawie: organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Uchwała Nr 456/LIV/ 06 w sprawie: organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr 457/LIV/06 w sprawie powołania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z siedzibą w Malborku ul.Żeromskiego 45

Uchwała Nr 457/LIV/06 w sprawie powołania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z siedzibą w Malborku ul.Żeromskiego 45
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr 458/LIV/06 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia gimnazjów w Malborku

Uchwała Nr 458/LIV/06 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia gimnazjów w Malborku
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr 459/LIV/06 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia szkół podstawowych w Malborku

Uchwała Nr 459/LIV/06 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia szkół podstawowych w Malborku
2008-11-20 14:52:58
Uchwała nr 460/LIV/06 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Malbork"

Uchwała nr 460/LIV/06 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Malbork"
2008-11-20 14:52:58