Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XVII/ 198/12

 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w  Malborku
na okres kadencji  2012- 2015.
2012-05-14 14:49:26
Uchwała Nr XVII/197/12

 w    sprawie    udzielenia    w    2012    roku    pomocy    finansowej    dla    Gminy    Miłoradz                                  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Malborka
do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach.
2012-05-14 14:47:09
Uchwała nr XVII/196/12

 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2012 rok – III zmiana
2012-05-14 14:44:46
Uchwała nr XVII/195/12

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych
„Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Kwiatkowskiego w Malborku
2012-05-14 14:42:47
Uchwała Nr XVII/194/12

 w  sprawie  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Malborka na rok 2012
2012-05-14 14:41:37
Uchwała nr XVII/193/12

 w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w ramach Systemu zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)
2012-05-14 14:40:57
Uchwała nr XVII/192/12

 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie ulgi Lidze Obrony Kraju z tytułu opłaty za
użytkowanie wieczyste gruntu.
2012-05-14 14:39:23
Uchwała nr XVII/191/12

 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej  nieodpłatnego przejęcia do zasobu komunalnego
nieruchomości gruntowej przy ul. Zakopiańskiej i ul. Świętej Faustyny Kowalskiej.
2012-05-14 14:38:30
Uchwała nr XVII/187/12

 w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Malborskiemu  na  dofinansowanie
zakupu    samochodu    ratowniczo-gaśniczego    i    wyposażenia    specjalistycznego    do
powyższego samochodu.
2012-05-14 14:37:02
Uchwała nr XVII/186/12

 w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na  2012  r.  na  finansowanie  planowanego  deficytu
budżetu miasta Malborka.
2012-05-14 14:35:18