Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XV/182/12

Rady Miasta Malborka z dnia 23 lutego 2012  w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym  obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w Mieście Malborku
2012-03-08 10:42:21
Uchwała Nr XV/181/12

Rady Miasta Malborka  z dnia  23 lutego 2012  r.  w  sprawie  ustalenia  zasad  i  trybu  korzystania  z  terenu  wokół  fontann  miejskich   przy   Pl. Jagiellończyka,   na Starym Mieście  przy Ratuszu   Miejskim oraz przy Pl. Wolności w Malborku.
2012-03-08 10:41:08
Uchwała nr XV/180/12

Rady Miasta Malborka  z dnia 23 lutego 2012r.      w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli  korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w  ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2012-03-08 10:39:50
Uchwała nr XV/179/12

Rady Miasta Malborka  z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zawarcia przez Miasto Malbork porozumienia z Powiatem Malborskim  dotyczącego założenia i prowadzenia punktu przedszkolnego specjalnego
2012-03-08 10:37:17
Uchwała Nr XV/178/12

Rady Miasta Malborka  z dnia  23  lutego 2012 r.   w  sprawie  zaleceń  i  wniosków  pokontrolnych  z  kontroli  przeprowadzonych  przez  Komisję Rewizyjną.
2012-03-08 10:34:21
Uchwała nr XV/177/12

 Rady Miasta Malborka  z dnia 23 lutego 2012  w sprawie zmiany Statutu Miasta Malborka
2012-03-08 10:33:12
Uchwała Nr XV/176/12

 Rady Miasta Malborka  z dnia 23 lutego 2012  w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Malborka”.
2012-03-08 10:31:14
Uchwała nr XV/175/12

 Rady Miasta Malborka   z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza”–  edycja 2012 r
2012-03-08 10:29:55
Uchwała nr XV/174/12

Rady Miasta Malborka  z dnia  23 lutego 2012 r.  w   sprawie   wyrażenia   woli   przystąpienia   do   konkursu   pn.   „Usuwanie   wyrobów  zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”– edycja 2012 r
2012-03-08 10:27:13
Uchwała Nr XV/173/12

Rady Miasta Malborka z dnia  23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta  Malbork  na lata 2012– 2032”
2012-03-08 10:23:14