Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr LI/480/10

 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM MIASTA MALBORKA – TERENU POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICAMI MICKIEWICZA, SIENKIEWICZA ( OBECNIE KOŚCIUSZKI), KOŚCIUSZKI I ALEJĄ RODŁA
2010-11-02 13:44:16
Uchwała nr LI/479/10

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2010 rok – XIII zmiana

2010-11-02 13:41:36
Uchwała nr LI/478/10

w sprawie utworzenia na obszarze miasta Malborka odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Malborka, Rady Powiatu Malborskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Burmistrza Miasta Malborka, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

2010-11-02 13:40:08
Uchwała nr LI/477/10 uchwała uchylona

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu płacowego dla nauczycieli. uchwała uchylona

2010-11-02 13:39:22
Uchwała nr LI/476/10

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

2010-11-02 13:37:46
Uchwała Nr LI/475/10

w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową.

2010-11-02 13:36:20
Uchwała nr LI/474/10

w sprawie przyznania najemcy budynku użytkowego – garażu przy ul. Stare Miasto
pierwszeństwa w nabyciu

2010-11-02 13:35:10
Uchwała Nr LI/473/10

upoważniająca do zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie powierzenia wykonywania zadania własnego Gminy Miejskiej Malbork w zakresie utrzymywania składowisk i unieszkodliwiania odpadów.

2010-11-02 13:34:09
Uchwała Nr LI/472/10

w sprawie: zaopiniowania projektu "Planu gospodarki odpadami powiatu malborskiego"

2010-11-02 13:33:09
Uchwała Nr LI/471/10

zmieniająca uchwałę nr 112/XIV/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zmiany statutu jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Malbork.

2010-11-02 13:32:18