Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr LII/485/10

 zmieniająca uchwałę nr 112/XIV/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zmiany statutu jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Malbork.

2011-01-04 14:55:06
Uchwała nr LII/484/10

w sprawie: przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Zapolskiej, ul. Słowackiego, Al. Sprzymierzonych, Rodziewiczówny, ul. Armii Krajowej oraz Bażyńskiego w Malborku uchwalonego uchwałą Nr XIV/107/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 14.09.2007r. oraz uchwałą Nr XLI/373/2009 Rady Miasta Malborka

2011-01-04 14:48:42
Uchwała nr LII/483/10

 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Miasta Malborka – terenu Starego Miasta położonego w obrębie murów obronnych.

2011-01-04 14:46:27
Uchwała nr LII/482/10

w sprawie przyjęcia na rok 2011 Programu Współpracy Gminy Miejskiej Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców miasta Malborka
2011-01-04 14:43:28
Uchwała nr LII/481/10

 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2010 rok – XIV zmiana
2011-01-04 14:41:06