Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIII/152/11

 w sprawie skargi pani Marty Falkowskiej na działanie Burmistrza Miasta.
2011-12-22 08:31:34
Uchwała nr XIII/151/11

 w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Mieście
Malborku
2011-12-22 08:30:18
Uchwała nr XIII/150/2011

 w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Domu Kultury w Malborku i nadania jednostce
nowego statutu
2011-12-22 08:28:59
Uchwała Nr XIII/ 149/11

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłoradz z przeznaczeniem
na  pokrycie  kosztów  przewozu  niepełnosprawnych  mieszkańców  Malborka  do
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach.
2011-12-22 08:27:50
Uchwała Nr XIII/148/11

 w  sprawie  udzielenia  w  2012  roku  pomocy  finansowej  Powiatowi  Malborskiemu  na
pokrycie  kosztów  pobytu  w  Pogotowiu  Socjalnym  w  Elblągu  osób  nietrzeźwych
zamieszkałych na terenie Miasta Malborka.
2011-12-22 08:26:51
Uchwała Nr XIII/147/11

  w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Malbork z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rzecz mieszkańców miasta Malborka na lata 2012-2014
2011-12-22 08:25:40
Uchwała nr XIII/146/11

 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2011 rok – XI zmiana
2011-12-22 08:23:36
Uchwała nr XIII/145/11

 w sprawie nadania nazwy placowi przy dworcu PKP w Malborku.
2011-12-22 08:21:24