Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr V/23/2007 z dnia 25.01.07r. w sprawie powołania jednostki budżetowej Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku

Uchwała nr V/23/2007 z dnia 25.01.07r. w sprawie powołania jednostki budżetowej Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku

2015-05-18 09:24:57
Uchwała Nr V/21/2007 z dnia 25.01.07r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na własność w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Malborka

Uchwała Nr V/21/2007 z dnia 25.01.07r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na własność w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Malborka
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr V/22/2007 z dnia 25.01.07r. w sprawie wyrażenia zgody na sposób łączenia Spółek komunalnych: Przedsiębiorstwo Nogat z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Malborku

Uchwała Nr V/22/2007 z dnia 25.01.07r. w sprawie wyrażenia zgody na sposób łączenia Spółek komunalnych: Przedsiębiorstwo Nogat z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Malborku
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr V/20/2007 z dnia 25.01.07 r. w sprawie inkasentów poboru opłaty skarbowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr V/20/2007 z dnia 25.01.07 r. w sprawie inkasentów poboru opłaty skarbowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr V/ 24 /2007 z dnia 25.01.07 r. zmieniająca uchwałę Nr 362/XLIV/02 z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie zasad i trybu wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Uchwała Nr V/ 24 /2007 z dnia 25.01.07 r. zmieniająca uchwałę Nr 362/XLIV/02 z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie zasad i trybu wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2008-11-20 14:52:58
Uchwała V/29/2007 z dnia 25.01.07r. w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Malborka

Uchwała V/29/2007 z dnia 25.01.07r. w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Malborka
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr V/26/2007 z dnia 25.01.07 w sprawie wyboru przedstawicieli miasta Malborka do reprezentowania Gminy Miasta Malborka w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego pn. Park Inwestycyjny Malbork - Sztum

Uchwała Nr V/26/2007 z dnia 25.01.07 w sprawie wyboru przedstawicieli miasta Malborka do reprezentowania Gminy Miasta Malborka w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego pn. Park Inwestycyjny Malbork - Sztum
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr V/27/2007 z dnia 25.01.07r. w sprawie regulaminu przyznawania Nagrody - Firma Roku w Malborku

Uchwała Nr V/27/2007 z dnia 25.01.07r. w sprawie regulaminu przyznawania Nagrody - Firma Roku w Malborku
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr V/28/2007 z dnia 25.01.07r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu zlecania zadań publicznych, udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Uchwała Nr V/28/2007 z dnia 25.01.07r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu zlecania zadań publicznych, udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr V/25/2007 z dnia 25.01.07r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Malborka

Uchwała Nr V/25/2007 z dnia 25.01.07r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Malborka
2008-11-20 14:52:58