Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr VII/35/2007 w sprawie obsadzenia mandatu radnego

Uchwała Nr VII/35/2007 w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr VII/36/2007 w sprawie zmiany w uchwale o powołaniu komisji stałych

Uchwała Nr VII/36/2007 w sprawie zmiany w uchwale o powołaniu komisji stałych
2008-11-20 14:52:58
Uchwała nr VII/37/2007 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2007 rok - I zmiana

Uchwała nr VII/37/2007 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2007 rok - I zmiana
2008-11-20 14:52:58
Uchwała nr VII/38/2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Malborka na zadania określone w uchwale budżetowej na 2007 r.

Uchwała nr VII/38/2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Malborka na zadania określone w uchwale budżetowej na 2007 r.
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr VII/39/2007 w sprawie przyjęcia na rok 2007 Programu działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Uchwała Nr VII/39/2007 w sprawie przyjęcia na rok 2007 Programu działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr VII/40/2007 w sprawie przyjęcia na rok 2007 Programu Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla miasta Malborka

Uchwała Nr VII/40/2007 w sprawie przyjęcia na rok 2007 Programu Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla miasta Malborka
2008-11-20 14:52:58
Uchwała nr VII/41/2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na własność w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Malborka

Uchwała nr VII/41/2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na własność w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Malborka
2008-11-20 14:52:58
Uchwała nr VII /42/ 2007: zmiana uchwały w sprawie zasad ustalania opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

Uchwała nr VII /42/ 2007: zmiana uchwały w sprawie zasad ustalania opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego
2008-11-20 14:52:58
Uchwała nr VII/43/2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników jednostki budżetowej Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku

Uchwała nr VII/43/2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników jednostki budżetowej Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr VII/44/2007 w sprawie wyboru delegata Miasta Malborka do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich

Uchwała Nr VII/44/2007 w sprawie wyboru delegata Miasta Malborka do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich
2008-11-20 14:52:58