Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr VIII/54/2007 w sprawie ustalenia regulaminu płacowego dla nauczycieli

Uchwała Nr VIII/54/2007 w sprawie ustalenia regulaminu płacowego dla nauczycieli

2015-05-18 10:01:12
Uchwała Nr VIII/50/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości

Uchwała Nr VIII/50/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr VIII/51/2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na własność w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Malborka

Uchwała Nr VIII/51/2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na własność w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Malborka
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr VIII/ 52/ 2007 w sprawie zmiany uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Prusa na rzecz PKP ZGKiM w Olsztynie

Uchwała Nr VIII/ 52/ 2007 w sprawie zmiany uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Prusa na rzecz PKP ZGKiM w Olsztynie
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr VIII/53/2007 w sprawie: zmiany uchwały Nr 133/XVI/03 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części miasta Malbork, przy kanale Ulgi

Uchwała Nr VIII/53/2007 w sprawie: zmiany uchwały Nr 133/XVI/03 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części miasta Malbork, przy kanale Ulgi
2008-11-20 14:52:58
Uchwała nr VIII/49/2007 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2007 rok - II zmiana

Uchwała nr VIII/49/2007 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2007 rok - II zmiana
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr VIII/55/2007 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

Uchwała Nr VIII/55/2007 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
2008-11-20 14:52:58
Uchwała nr VIII/56/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Malborskiemu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia

Uchwała nr VIII/56/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Malborskiemu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia
2008-11-20 14:52:58
Uchwała nr VIII/65/ 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Malbork

Uchwała nr VIII/65/ 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Malbork
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr VIII/58/2007 w sprawie powiadomienia sekretarza miasta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz o skutkach niedopełnienia tego obowiązku

Uchwała Nr VIII/58/2007 w sprawie powiadomienia sekretarza miasta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz o skutkach niedopełnienia tego obowiązku
2008-11-20 14:52:58