Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr IX/68/2007 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2007 rok - III zmiana

Uchwała nr IX/68/2007 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2007 rok - III zmiana

2015-05-18 10:08:57
Uchwała Nr IX/67/2007 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za wykonanie budżetu w 2006 roku

Uchwała Nr IX/67/2007 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za wykonanie budżetu w 2006 roku
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr IX/66/2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Malborku

Uchwała Nr IX/66/2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Malborku
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr IX/69/2007 W sprawie likwidacji zakładu budżetowego ZGKIM w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała Nr IX/69/2007 W sprawie likwidacji zakładu budżetowego ZGKIM w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
2008-11-20 14:52:58
Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję realizowaną w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję realizowaną w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr IX/71/2007 w sprawie opłaty stałej za świadczenia publicznych przedszkoli w Malborku

Uchwała Nr IX/71/2007 w sprawie opłaty stałej za świadczenia publicznych przedszkoli w Malborku
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr IX/72//07 w sprawie opłaty stałej za świadczenia żłobka w Malborku

Uchwała Nr IX/72//07 w sprawie opłaty stałej za świadczenia żłobka w Malborku
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr IX/73/2007 w sprawie nadania nazwy skwerowi zlokalizowanemu w centralnej części Miasta Malborka

Uchwała Nr IX/73/2007 w sprawie nadania nazwy skwerowi zlokalizowanemu w centralnej części Miasta Malborka
2008-11-20 14:52:58
Uchwała NR IX/69/2007 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na własność w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych

Uchwała NR IX/69/2007 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na własność w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych
2008-11-20 14:52:58